Kdaj lahko sporočim števčno stanje?

POCENI ELEKTRIKA

Števčno stanje je potrebno sporočiti zadnji dan v tekočem mesecu oziroma najkasneje do 3. dne v naslednjem mesecu.

POCENI PLIN

Stanje plinomera nam lahko glede na določila vašega operaterja distribucijskega sistema sporočate zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu.

Datumi poročanja za posamezne ODS

Operater distribucijskega sistema Sprejemanje števčnih stanj GEN-I
Adriaplin d.o.o. Zadnjih 5 dni v mesecu
Domplan d.o.o.
Energetika Ljubljana d.o.o.
Enos d.d.
Javno podjetje plinovod Sevnica d.o.o.
Istrabenz Plini d.o.o.
Jeko d.o.o.
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Komunalno podjetje Vrhnika d.d.
Petrol d.d.
Plinarna Maribor d.d.

 

Operater distribucijskega sistema mesečno popiše stanje plinomera

  • Energetika Celje d.o.o.