Kdaj lahko sporočim števčno stanje?

POCENI ELEKTRIKA

Števčno stanje je potrebno sporočiti zadnji dan v tekočem mesecu oziroma najkasneje do 3. dne v naslednjem mesecu.

POCENI PLIN

Stanje plinomera nam lahko glede na določila vašega operaterja distribucijskega sistema sporočite v naslednjih terminih:

Datumi poročanja za posamezne ODS

Operater distribucijskega sistema Sprejemanje števčnih stanj GEN-I
Adriaplin d.o.o. Zadnje 4 dni v mesecu
Domplan d.o.o. jan, mar, maj, jul, avg, okt, dec: 27. - 30. v mesecu; feb: 24. - 27. v mesecu; apr, jun, sept, nov: 26. - 29. v mesecu
Energetika Ljubljana d.o.o. Zadnje 3 dni v mesecu
Enos d.d. 1.-2. v mesecu
Javno podjetje plinovod Sevnica d.o.o. Zadnje 4 dni v mesecu
Istrabenz Plini d.o.o. Zadnje 4 dni v mesecu
Jeko d.o.o. Zadnje 4 dni v mesecu
Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. Zadnje 4 dni v mesecu
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. jan, mar, maj, jul, avg, okt, dec: 27. - 30. v mesecu; feb: 24. - 27. v mesecu; apr, jun, sept, nov: 26. - 29. v mesecu
Komunalno podjetje Vrhnika d.d. Zadnje 4 dni v mesecu
Petrol d.d. jan, mar, maj, jul, avg, okt, dec: 27. - 30. v mesecu; feb: 24. - 27. v mesecu; apr, jun, sept, nov: 26. - 29. v mesecu
Petrol Energetika d.o.o. Zadnje 4 dni v mesecu
Plinarna Maribor d.d. Zadnje 4 dni v mesecu

 

Operater distribucijskega sistema mesečno popiše stanje plinomera

  • Mestni plinovodi d.o.o.
  • Energetika Celje d.o.o.