Pravno obvestilo

POGOJI UPORABE SPLETNIH STRANI DRUŽBE GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O. VRBINA 17, 8270 KRŠKO

Pomembno:

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o.), uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Pogoji uporabe se prav tako v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletnih strani GEN-I, d.o.o. Vstop na spletno stran GEN-I, d.o.o. pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da je bil uporabnik oziroma obiskovalec spletnih strani predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter, nadalje, o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinja. Pogoji določajo pogoje uporabe spletnih strani, spletnih portalov in spletnih aplikacij ter drugih spletnih vsebin GEN-I, d.o.o. ter pojasnjujejo, kako GEN-I, d.o.o. uporablja osebne podatke in piškotke.

Lastnik in skrbnik spletnih strani, spletnih portalov ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi samo kot: spletne strani) je GEN-I, d.o.o.

Pogoji uporabe spletnih strani GEN-I, d.o.o. so v nadaljevanju označeni kot pogoji. Spletne strani, spletne dejavnosti in ostale spletne oziroma digitalne storitve oziroma aplikacije GEN-I, d.o.o. so v nadaljevanju označene kot spletne strani oziroma spletne storitve ali tudi zgolj kot storitve. Uporabniki oziroma obiskovalci so v nadaljevanju na splošno označeni kot: uporabnik.

Pri obiskovanju spletnih strani GEN-I, d.o.o., sodelovanju v njegovih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih se uporabnik v celoti strinja s pogoji uporabe. Če se s pogoji ne strinja, GEN-I, d.o.o. odsvetuje uporabo spletnih strani ali sodelovanje v spletnih dejavnostih oziroma storitvah GEN-I, d.o.o. in priporoča, da teh strani ne uporablja in jih zapusti.

GEN-I, d.o.o. si v prizadevanju, da zaščiti svoje storitve in svoje uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice). S tehnologijo in drugimi sredstvi, ki jih uporablja, lahko GEN-I, d.o.o. prepreči uporabo storitve ali jo prekine..

Podatki na spletnih straneh in v spletnih aplikacijah so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno. GEN-I, d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh ali spletnih aplikacijah. Uporaba spletnih strani in spletnih aplikacij je na lastno odgovornost. GEN-I, d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletnih strani in spletnih aplikacij in/ali informacij ali bi bila povezana z njimi, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. GEN-I, d.o.o. ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanje spletnih strani ali spletnih aplikacij. Nadalje GEN-I, d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso last GEN-I, d.o.o., prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Spletne strani oziroma portali in aplikacije lahko vsebujejo tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na takšno povezavo do katere od drugih spletnih strani GEN-I, d.o.o. ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. GEN-I, d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb.

GEN-I, d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino spletnih strani in spletnih aplikacij kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb GEN-I, d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

Varovanje zasebnosti (izjava o varstvu osebnih podatkov)

Družba GEN-I, d.o.o., je kot upravljavec osebnih podatkov, sprejela ustrezne ukrepe, poimenovane Pogoji varstva osebnih podatkov, s katerimi zagotavlja posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo, seznanitev z nameni in podlago za obdelavo osebnih podatkov, izvrševanje pravic posameznikov in vse zahtevane informacije določene v slovenskih predpisih s področja varstva osebnih podatkov in v Splošni uredbi o varstvu podatkov/ (v nadaljevanju: GDPR) iz členov 13 in 14 ter sporočila iz členov 15 do 22 in 34, povezane z obdelavo osebnih podatkov, v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku. Pogojih varstva osebnih podatkov so stalno dostopni na sedežu družbe, v vseh poslovnih enotah upravljavca in na njegovih spletnih straneh www. www.gen-i.si, www.pocenielektrika.si in www.poceniplin.si.

Za uporabo nekaterih delov spletnih strani ali za sodelovanje v nekaterih dejavnostih oziroma za uporabo spletnih aplikacij GEN-I, d.o.o., se je treba prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. S prijavo se strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani GEN-I, d.o.o. uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih in v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljalca GEN-I, d.o.o.

GEN-I, d.o.o. bo vaše osebne podatke, dobljene prek svojih spletnih strani skrbno varoval in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Osebni podatki, ki jih uporabnik posreduje ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani GEN-I, d.o.o. se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev GEN-I, d.o.o., za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah GEN-I, d.o.o. in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletne strani GEN-I, d.o.o. oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih GEN-I, d.o.o. v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki, dobljeni prek svojih spletnih strani, se bodo obdelovali v skladu s posameznimi nacionalnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

GEN-I, d.o.o. od obiskovalcev spletnih strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njegovih spletnih strani. Osebne podatke GEN-I, d.o.o. zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.

Za uspešno upravljanje in omogočanje storitev GEN-I, d.o.o. lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev GEN-I, d.o.o., ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti identificiran, GEN-I, d.o.o. pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu oziroma spletni aplikaciji. Na primer, GEN-I, d.o.o. lahko prejme običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Poleg tega lahko GEN-I, d.o.o. z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je GEN-I, d.o.o. poiskal, katere strani si je ogledali na spletnem mestu GEN-I, d.o.o. in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije GEN-I, d.o.o. uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh pogojih in v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljalca GEN-I, d.o.o.

Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi GEN-I, d.o.o. na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj GEN-I, d.o.o., razen če zakon določa oziroma terja drugače.

GEN-I, d.o.o. lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonskih obveznosti, zaradi zakonitih interesov ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov izrecno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni „obdelava“ pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

GEN-I, d.o.o. mora kot upravljavec osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in GEN-I, d.o.o. nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti dostop do osebnih podatkov ; popraviti osebne podatke posameznika ; ter izvajati vse druge pravice posameznikov naštete v Pogojih varstva osebnih podatkov upravljalca. Ob vsakem obisku spletne strani GEN-I, d.o.o. se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska in podobno). GEN-I, d.o.o. tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.

Na spletni strani GEN-I, d.o.o. je mogoče preko spletnega obrazca prijaviti zlorabe ali pa podati pripombe in vprašanja. V takšnem primeru je obvezno treba izpolniti polje »vprašanje«. Vsi ostali podatki niso obvezni, lahko pa uporabnik vpiše tudi svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte. GEN-I, d.o.o. potrebuje uporabnikov naslov elektronske pošte, da mu lahko odgovori na vprašanja oz. pripombe oz. ga obvesti o ugotovitvah v zvezi z njegovo prijavo. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni. Podatke, ki jih uporabnik vpiše v spletni obrazec, GEN-I, d.o.o. obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njegovih nalog ali obveznosti, kot je zbiranje prijav zlorab in podobno, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje). Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.

GEN-I, d.o.o. bo uporabnike kontaktiral v primeru, če se uporabnik naroči na spletne novice in v primeru podanih prijav zlorab, vprašanj ali pripomb, če bo uporabnik posredoval svoje kontaktne podatke.

GEN-I, d.o.o. osebnih podatkov uporabnikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako GEN-I, d.o.o. drugim ne bo posredoval uporabnikovih podatkov, pridobljenih na podlagi uporabnikove prijave oziroma registracije na spletne strani, prijave zlorab, uporabnikovega vprašanja oz. pripomb, razen če zakon ne določa drugače.

GEN-I, d.o.o. bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam oseb, katerim so bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo GEN-I, d.o.o. uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

GEN-I, d.o.o. se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo GEN-I, d.o.o. uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij GEN-I, d.o.o. ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne bo razkril tretjim strankam. GEN-I, d.o.o. bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Pravila za piškotke

Za optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah GEN-I, d.o.o., v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku GEN-I, d.o.o. samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke GEN-I, d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).

V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.

Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporabljajo določila teh pogojev in Pogojev varstva osebnih podatkov upravljalca GEN-I, d.o.o.

 

Kaj je »piškotek«?

Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran GEN-I, d.o.o. (s svojega spletnega strežnika GEN-I, d.o.o. pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani GEN-I, d.o.o. omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani GEN-I, d.o.o. bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da GEN-I, d.o.o. izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani GEN-I, d.o.o.?

GEN-I, d.o.o. lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:

  • začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh GEN-I, d.o.o.;
  • trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke GEN-I, d.o.o. lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
  • lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani GEN-I, d.o.o., ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
  • drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.

Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.

Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, GEN-I, d.o.o. pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.

Piškotki tretjih oseb

Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko GEN-I, d.o.o. kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani GEN-I, d.o.o.

 

Sledenje in analiza

GEN-I, d.o.o. za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma GEN-I, d.o.o. uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).

To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. GEN-I, d.o.o. teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

1. Piškotki spletne strani moj.gen-i.si

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
__RequestVerificationToken XSS varnostna zaščita Ob zaprtju brskalnika GEN-I, d.o.o.
.ASPXAUTH Prijava »zapomni si me« 14 dni  od namestitve s spletnega mesta GEN-I, d.o.o.

2. Piškotki najpogostejših zunanjih spletnih strani /servisov (piškotki tretjih)

Ime piškotka Namen Čas piškotka Podjetje
ARRAffinity Skrbi za pravilno delovanje MS Azure Ob zaprtju brskalnika Microsoft Azure
WAWebSiteSID Skrbi za pravilno delovanje MS Azure Ob zaprtju brskalnika Microsoft Azure
_utma Statistika ogledov spletne strani 2 leti Google Analytics
_utmb Statistika ogledov spletne strani 30 minut Google Analytics
_utmc Statistika ogledov spletne strani Ob zaprtju brskalnika Google Analytics
_utmz Statistika ogledov spletne strani 6 mesecev Google Analytics

Skladno z zakonom je dovoljeno tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih izključno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju, ali če je to nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo uporabnik izrecno zahteva. GEN-I, d.o.o. za te potrebe uporablja naslednje piškotke, in sicer lastne sejne piškotke, in za naslednji namen:

  • piškotki za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do omejene vsebine. V nasprotnem primeru bi se uporabnik moral vpisati na vsaki pod-strani spletnega mesta. GEN-I, d.o.o. uporablja sejni piškotek, ki se izbriše, ko se uporabnik izpiše;
  • piškotke za štetje števila obiskovalcev strani; piškotki trajajo le toliko časa kot je to potrebno za dosego njihovega namena oziroma najdlje za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje;

V primeru uporabe funkcije: Zapomni si me na spletni aplikaciji moj.gen-i.si GEN-I, d.o.o. uporablja tudi piškotke za avtentikacijo uporabnika, ki so potrebni, da si spletno mesto uporabnika zapomni, potem, ko se je prijavil v storitev (ko se uporabnik vpiše s svojim uporabniškim imenom in geslom), in sicer tudi po tem, ko je uporabnik že zapustil spletno stran (funkcija: Zapomni si me). Piškotek je potreben, da uporabnik pridobi dostop do spletne strani, ne da bi se moral vpisati ob ponovnem obisku spletne strani. GEN-I, d.o.o. uporablja trajni piškotek, ki ostane v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika za obdobje 14-ih dni od namestitve. Za uporabo piškotka mora uporabnik dati predhodno privolitev. Če je piškotek onemogočen, funkcija Zapomni si me ne deluje in (ponovna) prijava ni avtomatična, spletni portal oziroma spletna aplikacija pa še vedno deluje brez morebitnih omejitev v funkcionalnosti.

Omogočanje in onemogočanje piškotkov in podobne tehnologije

GEN-I, d.o.o. Uporabniku je omogočeno, da sprejme ali zavrne vse piškotke na vseh obiskanih spletnih straneh, pri čemer je treba upoštevati, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke; oziroma, da njihovo uporabo blokira tako, da spremeni nastavitve v svojem internetnem brskalniku. Na primer, če uporablja različico Internet Explorer 8.0, mora izvesti naslednje korake: 1. izbere Orodja ter nato Internetne Možnosti 2. klikne na zavihek Zasebnost 3. uporabi drsnik za izbiro želene nastavitve. Pri drugih internetnih brskalnikih, če želi spremeniti nastavitve brskalnika ali izbrisati piškotke, naj uporabnik upošteva navodila konkretnega brskalnika.

Če so piškotki onemogočeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnih strani ni več na voljo oziroma ne bodo delovale pravilno.

Dodatni pogoji za uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij moj.gen-i.si

Uporaba spletnega portala oziroma spletnih aplikacij moj.gen-i.si uporabniku omogoča brezplačen dostop do podatkov o sklenjenih pogodbah z družbo GEN-I, d.o.o. ter izvajanje e-storitev, kot npr. oddaja števčnih stanj, ipd.

Uporaba portala ali aplikacij poteka preko programske opreme in spletnih strani GEN-I, d.o.o. Vsa vsebina na portalu oziroma v aplikacijah je last GEN-I, d.o.o. in je predmet zaščite avtorskega prava oziroma prava intelektualne lastnine. Poleg splošnih pogojev urejajo uporabo spletnega portala oziroma spletnih aplikacij tudi dodatni pogoji, kot tudi vsa druga pisna pojasnila, opombe in podobno na samem portalu oziroma v samih aplikacijah. V primeru razlik v določilih dodatnih pogojev, ki se nanašajo na portal oziroma na vsako posamezno aplikacijo in splošnih pogojev uporabe veljajo določila dodatnih pogojev. Pogoji uporabe so zavezujoči in se mora uporabnik z njimi seznaniti ter jih ob registraciji tudi potrditi. Ob vsaki spremembi pogojev se mora uporabnik seznaniti ter potrditi tudi vsakokrat aktualne pogoje. Ob uporabi portala oziroma aplikacij mora uporabnik sproti spremljati obvestila, ki se nanašajo na uporabo portala oziroma aplikacij. Pogoje uporabe lahko sprejme in s tem uporablja portal oziroma aplikacije samo polnoletna oseba s polno poslovno sposobnostjo.

Uporabnik lahko svoje pogodbe pregleduje in v določenem obsegu z njimi upravlja, če je registriran uporabnik in če je na pogodbah naveden kot pogodbena stranka ali ima pisno privolitev/pooblastilo pogodbene stranke.

Uporabnik mora številko pogodbe in številko vsaj enega merilnega/odjemnega/oddajnega mesta na tej pogodbi vpisati v rubriko Poveži pogodbe.

Uporabnik mora ustrezno varovati geslo, uporabniško ime in morebitne druge podatke za identifikacijo. V primeru nepooblaščene uporabe je uporabnik dolžan obvestiti GEN-I, d.o.o. na elektronski naslov mojgeni@gen-i.si. Na podlagi obvestila o zlorabi bo GEN-I, d.o.o. iz varnostnih razlogov onemogočil uporabniški račun, tudi če uporabnik tega ne bo navedel oziroma zahteval v svojem obvestilu. V obvestilu je treba navesti podatke o uporabniškem računu, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. Po identifikaciji in izolaciji zlorabe bo GEN-I, d.o.o. ponovno omogočil uporabniški račun z novim geslom. Geni-I d.o.o. bo v primeru zaznave zlorabe nepooblaščenega dostopa do pogodbenih podatkov in pripadajočih e-storitev ali v primeru zaznave posredovanja neresničnih podatkov za identifikacijo s strani uporabnika le-temu brez predhodnega obvestila onemogočil dostop do spletnega portala ali spletne aplikacije. V primeru suma storitve kaznivega dejanja s strani uporabnika bo GEN-I, d.o.o. zoper uporabnika podal kazensko prijavo.

Uporabnik v na spletnem portalu oziroma v spletnih aplikacijah ne more sam spreminjati podatkov o svojih pogodbah, razen če to portal oziroma aplikacija omogočata. Vsi podatki na portalu oziroma v aplikacijah so zgolj informativne narave in ne pomenijo morebitnega dokaza o sklenjeni pogodbi ali o njegovi vsebini oziroma o njenem izvrševanju, zato jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja pravic iz sklenjene pogodbe. GEN-I, d.o.o. ne odgovarja za nobeno informacijo, ki jo uporabnik napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo uporabniku ali tretjim osebam.

Uporabnik lahko portal oziroma aplikacije uporablja izključno v skladu s pogoji uporabe. GEN-I, d.o.o. lahko nenajavljeno in kadarkoli preneha zagotavljati dostop do posamezne aplikacije ali njene posamezne funkcije, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestil. Uporabnik lahko z uporabo brez posebnega obvestila GEN-I, d.o.o. kadarkoli preneha. Uporabnik lahko zahteva izbris svojega uporabniškega računa s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško.

Uporabnik portal oziroma aplikacije uporablja na lastno odgovornost. Niti GEN-I, d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi portala oziroma aplikacij ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v aplikacijah, trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe aplikacij ali katerihkoli elementov v okviru aplikacij, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da uporabnik ni zavaroval uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz aplikacij ter ohranili njihove zaupnosti.

Ob registraciji prejme GEN-I, d.o.o. od uporabnika podatek o elektronskem naslovu, geslo, ime, priimek, naslovu bivališča, državi in telefonski številki. Vse navedene osebne podatke GEN-I, d.o.o. zbira in hrani z namenom omogočanja dostopa do spletnega portala oziroma do spletnih aplikacij in njihove uporabe. Podatki se shranjujejo, dokler uporabnikov uporabniški račun ni izbrisan, in sicer jih GEN-I, d.o.o. v roku 30 dni od izbrisa uporabniškega računa GEN-I, d.o.o. zbriše. Uporabnik se lahko odjavi kot uporabnik spletnega portala oziroma spletnih aplikacij s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. Vrbina 17, 8270 Krško ali preko spletne strani tukaj. Na podlagi odjave bo GEN-I, d.o.o. izbrisal uporabnikov uporabniški račun.

Varnost in tretje osebe

GEN-I, d.o.o. je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. GEN-I, d.o.o. bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

Avtorske pravice

GEN-I, d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi na spletnih straneh oziroma v spletnih aplikacijah.

Vsebine, ki jih objavi GEN-I, d.o.o., je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena GEN-I, d.o.o. se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja GEN-I, d.o.o., se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je GEN-I, d.o.o. ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Dovoljeno je, da v primeru citiranja vsebin storitve naredite povezavo na spletno mesto GEN-I, d.o.o.. Povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Na zahtevo GEN-I, d.o.o. je lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, to dolžan odstraniti.

Nezahtevano pošiljanje idej

GEN-I, d.o.o. ali njegovi zaposleni ne sprejemajo, ali pa štejejo za nezahtevane oziroma nenaročene vse ideje, vključno z idejami za nove dejavnosti ali storitve, oglaševalske kampanje, nove promocije, nove izdelke ali tehnologije, postopke, materiale, trženjske načrte ali imena novih storitev ali izdelkov. GEN-I, d.o.o. prosi, da se mu ne pošiljajo nezahtevane ideje, predstavitve ali druga dela. Namen teh pravil je, da se GEN-I, d.o.o. izogne morebitnemu nerazumevanju ali sporom, ko se utegnejo storitve GEN-I, d.o.o. ali dejavnosti ter izdelki ali trženjske strategije zdeti podobne idejam, poslanim GEN-I, d.o.o. Zato GEN-I, d.o.o. prosi, da uporabniki ne pošiljajo nezahtevanih idej in gradiv GEN-I, d.o.o. ali komurkoli, ki je kakorkoli povezan z GEN-I, d.o.o.. Če pa kljub zahtevi, da svojih idej in gradiv GEN-I, d.o.o. ne pošiljate to vendarle storite, GEN-I, d.o.o. ne daje nobenih zagotovil, da bodo ideje ali gradiva obravnavani kot zaupni ali kot uporabnikova last.

Spremembe pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije, dosegljive preko spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te pogoje lahko GEN-I, d.o.o. občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko GEN-I, d.o.o. to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Če bo GEN-I, d.o.o. te pogoje bistveno spremenil ali pa se bo spremenil način, kako GEN-I, d.o.o. uporablja osebne podatke, bo GEN-I, d.o.o. pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom uporabnikom. GEN-I, d.o.o. priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako GEN-I, d.o.o. varuje njihovo zasebnost.

Stik z GEN-I, d.o.o.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da GEN-I, d.o.o. njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Če želi uporabnik uveljaviti to pravico, naj kontaktira GEN-I, d.o.o. na sedežu GEN-I, d.o.o. oziroma po elektronski pošti mojgeni@gen-i.si.

Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, Pogoji varstva osebnih podatkov upravljalca ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletnih strani GEN-I, d.o.o. to sporočijo GEN-I, d.o.o. na elektronski naslov mojgeni@gen-i.si.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

Pogoji in izjave so bili zadnjič posodobljeni 10. 1. 2019.

GEN-I, d.o.o.